Ga naar de inhoud

Betreden op eigen risico!

 

 

Een eerste kennismaking met enkele ‘foute’ denkers

In een bekend gezegde worden Onze-Lieve-Heer vreemde  kostgangers toegedicht,The daughter of a prominent Russian nationalist, Alexander Dugin was killed in a car attack outside Moscow on Saturday. Dugin is believed to be an ally of President Vladimir Putin. Photo: Facebook minder bekend is evenwel dat de filosofie in dit opzicht onze Schepper naar de kroon steekt en in haar universum van de wijsheid ruimte biedt aan een niet minder kleurrijk
gezelschap van rare, zelfs ronduit ‘foute’ denkers. Met de verzamelnaam ‘foute denkers’ refereren we, bij gebrek aan een sluitende definitie, aan filosofen die binnen onze liberale westerse Renaud Camus, who coined the term "the great replacement", poses for a photo at his house in Plieux, southwestern France on April 4, 2019.wereld met zijn vigerende links-liberale vertoog worden voorzien van labels als extreemrechts, racistisch en ultranationalistisch. Tijdens de cursus staan de volgende drie filosofen in het brandpunt van onze aandacht: de Russische denkers Ivan Ilyin (1883-1954) en Alexander Dugin, evenals de Franse denker Renaud Camus. Het gaat ons daarbij om de vraag in hoeverre wij wel degelijk iets van deze filosofen kunnen leren, in hoeverre zij in staat zijn een kritisch licht te werpen op onze liberale westerse wereld.

wilt u meer lezen

Cursusinhoud

The daughter of a prominent Russian nationalist, Alexander Dugin was killed in a car attack outside Moscow on Saturday. Dugin is believed to be an ally of President Vladimir Putin. Photo: FacebookDe eerste colleges zijn gewijd aan de Russische filosoof Ivan Ilyin, die door president Poetin wordt gezien als een van zijn belangrijkste inspiratiebronnen, maar ook de bekende Sovjetdissident Alexander Solzhenitsyn (1918-2008) werd in belangrijke mate door hem beïnvloed, niet in de laatste plaats vanwege Ilyins vertrouwen in de Russische wedergeboorte. Als fel tegenstander van de Russische Revolutie verdedigde Ilyin een Russisch rijk onder het gezag van de tsaar en de Russisch-orthodoxe kerk, hen beschouwt hij als de hoeders van de religieuze en staatkundige wijsheid die moet worden verdedigd tegenover de bolsjewistische horden. Niet voor niets draagt hij zijn boek On Resistance to Evil by Force (1925) op aan de Witte Strijders of de dragers van het zwaard der orthodoxie, aan hen in wie de orthodoxe ridderlijke traditie nog steeds levend is. Verder zoekt Ilyin duidelijk de confrontatie met de aanhangers van Tolstoj, die in navolging van hun grote voorbeeld een pacifistische levenshouding verdedigen, terwijl Ilyin een voorvechter is van de leer dat het kwaad met geweld moet worden bestreden en deze strijd legitiem is. Tijdens de colleges gaat onze aandacht uit naar het genoemde boek van Ilyin en naar zijn confrontatie met het pacifistische gedachtegoed van Tolstoj.

Met de hedendaagse filosoof Alexander Dugin, die soms wel de huisfilosoof van Poetin wordt genoemd, blijven we in Rusland. In zijn boek Das Grosse Erwachen gegen den Great Reset (2021) gaat Dugin de strijd aan met het moderne Westen en met name met wat hij het liberalisme 2.0 noemt, dat bijvoorbeeld wordt belichaamd door president Biden en George Soros. De centrale these van Dugin is dat deze vorm van liberalisme iedere collectieve identiteit zal vernietigen, niet in de laatste plaats de collectieve identiteit van het mens-zijn (het laatste collectieve bastion), zoals onder meer blijkt uit de plannen van de transhumanisten. Dugin noemt deze doodsteek voor iedere vorm van collectiviteit ook wel de overgang van het individu naar het ‘dividu’. Wil deze kwalijke ontwikkeling een halt kunnen worden toegeroepen dan zullen de antiliberale krachten en de liberalen 1.0, waartoe Trump en zijn aanhangers worden gerekend, een (voorlopig) bondgenootschap moeten sluiten. De grote droom van Dugin is een multipolaire wereld waarin de antimoderne machten en denkbeelden op succesvolle wijze een dam opwerpen tegen het liberalisme 2.0. In de colleges zal onder andere duidelijk moeten worden in hoeverre de antiliberale kritiek van Dugin hout snijdt en een nieuw of ander perspectief op onze moderne wereld biedt.

Renaud Camus, who coined the term "the great replacement", poses for a photo at his house in Plieux, southwestern France on April 4, 2019.De slotcolleges staan in het teken van de Franse filosoof Renaud Camus, die op de spreekwoordelijke brandstapel is beland na zijn publicatie van Le Grand Remplacement (20195), het boek waarin de inmiddels bekende en beruchte theorie van de ‘omvolking’ uit de doeken wordt gedaan. Deze Grote Vervanging of ‘omvolking’ betekent wezenlijk ‘de vervanging van een volk, bijvoorbeeld het autochtone Franse volk, door een of meerdere volkeren, de vervanging van een cultuur door het multiculturele cultuurverlies, de vervanging van zijn oude, schitterende en bewonderde beschaving door het pluri-etnische verlies aan beschaving (het universele dorp), dat zelf weer in een bittere strijd is verwikkeld met het islamitische conservatisme, de islamitische verovering en bekering’ (p. 56). De grote leugen waar Camus tegen vecht, is de door de elites verdedigde overtuiging dat de ‘omvolking’ uiteindelijk nauwelijks consequenties heeft voor onze eigen cultuur. In plaats van al te snel de staf over zijn werk te breken en het als ordinair racisme af te doen, zetten we ons in de colleges uiteen met de vraag of er toch niet een kern van waarheid in Camus’ betoog schuilt. Misschien is zijn gedachtegang toch wat subtieler dan hij doorgaans in de pers wordt geschilderd?

sluiten

Over de docent: Drs. Nico Dieteren verzorgt, na afronding van de studies Nederlandse taal- en letterkunde en filosofie, al meer dan twintig jaar cursussen filosofie. Zo was hij onder andere van 1996-2020 als docent filosofie werkzaam voor HOVO Nijmegen..
 
Tijdstip cursus:

Vrijdagochtend van 10.30-12.30 uur

Begin- en einddatum:

29 september tot en met 8 december 2023 (m.u.v. 20 oktober)

Onderwijsvorm: 10 hoorcolleges met de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Literatuur Er worden opzetten en samenvattingen van de colleges aan de cursisten uitgedeeld of gemaild.
Kosten: 300 euro
Locatie: Titus Brandsma Memorial Nijmegen (Titus-zaal)
  Stijn Buysstraat 11 6512 CJ  NIJMEGEN (dichtbij NS-station en Keizer Karelplein)
aanmelden:  via email: n.dieteren@chello.nl

 

 

FIAND.nl
Average rating:  
 0 reviews